Avantatges exclusiusDeescobreix ara el Compte 1|2|3
OFERTA FINANCERA DE BANCO SANTANDER 1 PELS COL·LEGIATS
I EMPLEATS DEL COL·LEGI OFICIAL DE PODÒLOGS DE CATALUNYA
LÍNIA D´ATENCIÓ EXCLUSIVA
Perquè les teves gestions siguin fàcils i ràpides.
902 686 341 / 91 276 96 49

1. Per contractar els productes que s’identifiquen com a “Producte exclusiu per al Col·lectiu Salut”, cal que s’acrediti la condició de professionals, empleats o negoci del sector salut, així com que se signi i accepti el “Document obligatori d’adhesió al Col·lectiu”, que inclou la identificació d’un telèfon mòbil i l’adreça electrònica del client.